Onderhandelen gebeurt vaak op intuïtie, met hierdoor vaak wisselend succes. Een professionele manier van communiceren, een goed inlevingsvermogen en een gedegen voorbereiding zijn de belangrijkste pilaren van een succesvolle onderhandeling.

Om uw onderhandelingstechnieken aan te scherpen en succesvoller te laten zijn, vormt de Harvard methode een goede basis om tijdens de onderhandelingen het beste resultaat te behalen voor u én uw cliënten.

Onderhandelen volgens de Harvard Methode

De Harvard methode is een onderhandelingsmethode die inmiddels wereldwijde erkenning geniet. Deze methode is erop gericht een verstandige en efficiënte overeenkomst te bereiken, die meer oplevert dan een compromis. Daarbij wordt ook gelet op het in stand houden van de relatie tussen beide partijen zodat, bijvoorbeeld in zakelijke geschillen, een goede werkrelatie blijft bestaan.

De Harvard Methode en haar uitgangspunten

De Harvard methode van onderhandelen heeft een aantal specifieke uitgangspunten:

  • Scheid de mensen van het probleem (speel de bal, niet de man);
  • Richt je op belangen en niet op posities;
  • Zoek naar oplossingen in belang van beide partijen en creëer daartoe zoveel mogelijk opties;
  • Hanteer objectieve criteria;
  • Tracht belemmeringen (bijvoorbeeld in mandaat, deadline, budget) te herkennen;
  • Maak alternatieven voor onderhandelen helder en bewaak ze.

Harvard onderhandelen voor mediators

De mediator begeleidt partijen in hun onderhandeling en het zoeken naar oplossingen. Gedegen kennis van het proces van (Harvard) onderhandelen is daarvoor een voorwaarde.

Tijdens de verdiepingstraining Harvard Onderhandelen raakt u vertrouwt met de theorie van deze methode en ontwikkelt u uw eigen onderhandelingsstijl, zodat u uw cliënten nog beter kunt begeleiden tijdens dit onderdeel van de mediation.

Ook onderhandelen volgens de Harvard Methode?

Het ADR Instituut is specialist in het opleiden van juristen en mediators. Om uw onderhandelingstechnieken te verbeteren kunt u bij ons een tweetal opleidingen volgen; de opleiding Harvard Onderhandelen Basis en de verdiepingsopleiding Harvard Onderhandelen.

Naast het ontwikkelen van uw onderhandelingsvaardigheden ontvangt u bij het afronden van de opleiding tevens PE / PO punten. Voor de opleiding Harvard Onderhandelen Basis zijn dit 12 PO NOvA, 12 PE MfN. Na afronding van de verdiepingsopleiding ontvangt u 12 NOvA PO punten in de categorie B.