Wat is Harvard onderhandelen?

De Harvard methode is een onderhandelingsmethode die in de jaren ’80 aan de universiteit van Harvard is ontwikkeld. De methode wordt in de praktijk inmiddels wereldwijd erkend als de meest effectieve onderhandelingsmethode.

De Harvard methode is erop gericht gezamenlijk een verstandige en efficiënte overeenkomst te bereiken, die méér oplevert dan een compromis op basis van standpunten. Daarbij wordt er tijdens het proces ook op gelet dat de relatie tussen de onderhandelende partijen in stand blijft, zodat na het afronden van de onderhandelingen een goede (werk)relatie blijft bestaan.

Tweedaagse training Harvard Onderhandelen

De training Harvard Onderhandelen is bij ons een programma van twee dagen. Wil jij je kennis van onderhandelen vergroten en leren hoe je het meest succesvol onderhandelingen kunt uitvoeren?  Tijdens de training leer je zodanig te onderhandelen dat je – met behoud van de relatie – het beste resultaat voor jezelf, relaties en medewerkers kunt behalen.

wat-is-harvard-onderhandelen
wat-is-harvard-onderhandelen

Wat zijn de uitgangspunten van de Harvard methode?

De Harvard methode van onderhandelen heeft een aantal specifieke uitgangspunten:

  • Scheid de mensen van het probleem (speel de bal, niet de man).
  • Richt je niet op posities, maar op belangen.
  • Zoek naar zo veel mogelijk oplossingen in belang van beide partijen.
  • Hanteer objectieve criteria.
  • Tracht belemmeringen (bijvoorbeeld in mandaat, deadline of budget) te herkennen.
  • Maak alternatieven voor onderhandelen helder en bewaak ze.